תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 1. למרות שהרפואה החדשה נוסדה על ידי רופא, והתגליות שלו נחקרו במשך כארבעים שנה, הרפואה הרגילה, הקונבנציונלית לא מכירה בהן בתגליות, וגם לא מכירה אותן.

 2. אינני רופאה, אני אחות, ואין בסמכותי לתת לכם המלצה להתחיל או להפסיק כל טיפול תרופתי.

 3. המידע והכלים שאני מציגה כאן בקורס אינם תחליף לייעוץ רפואי או לאבחון.

 4. כל מה שתחליטו לעשות עם הידע שתקבלו בקורס על אחריותכם בלבד!   

 5. הרכישה באתר היא מגיל 16 ומעלה בלבד.

מדיניות אספקת הקורסים הדיגיטליים
ברכישת קורס המערכת שולחת את בקשת התשלום לאישור ולאחר קבלת התשלום במלואו תאפשר גישה לקורס בכניסה לאיזור האישי באתר.

אחריות המוצר

ברכישת הקורס תתקבל גישה לקורס מלא ותקין, לאחר הרכישה הקורס יהיה זמין לרשותך לתמיד.

 בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בתכני האתר השונים ו/או שימוש בידע \ מוצרים \ קורסים שנרכשו באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כלומר, האחריות על השימוש במידע ובתכני האתר הוא על המשתמש בלבד.

ביטול עסקה
לאחר התחברות למערכת הקורסים לא ניתן לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי.

כתובת העסק: 
ת.ד. 907 ערד 
ניתן ליצור קשר במייל  [email protected] או בטלפון 0526220117 – לפנות לסבטה מילמן

 

 

מדיניות פרטיות

בעלת האתר Svetamilman.com (להלן "האתר")  מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהינה מנהלת ומפעילה. לכן החחליטה לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר, והוא מתחייב כלפי המשתמשים באתר לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות היא הסבר לגבי נוהגי בעלת האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד היא משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף  בעת השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות הינה בהתאם לאמור בסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר, אך מכוונת לשני המינים.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר אנו אוספים מידע אודות המשתמשים, יכול להיות שמהמידע או חלקו מזהה אותך באופן אישי, לדוגמה שמך וכתובתך, ו/או על ידי מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, הפוסטים שבהם ביקרת, עמודים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית וכדומה.

לשם הבהרה, לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע.

רישום לשירותים

בעת ההרשמה לאתר נדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, או בעת רכישת מוצרים, בעלת האתר תבקש ממך מידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים. בנוסף יתבקש ממך לאשר קבלת תכנים שיווקיים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של האתר. מאגר המידע נשמר על גבי שרתי אחסון אשר עשויים להימצא במדינת ישראל או מחוצה לה. המשתמש באתר מצהיר כי הוא מסכים לשמירת המידע גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

מטרות השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר

 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר

 • לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים קיימים

 • לצורך שמירה על כללי ונהלי האתר אשר מופיעים בתקנון תנאי השימוש

 • לצורכי בקרה

 • לצרכי יצירת קשר ו/או למטרות שיווק וקידום האתר – באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS

המידע שישמש את העסק יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

בעלת האתר מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי.

מידע כזה ישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ו/או אם מסרת את פרטיך במסגרת רכישה או משא ומתן לרכישה מהאתר, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו, באמצעות קישור אשר מופיע בגוף הדיוור הישיר ו/או במייל המצורף.

מסירת מידע לצד שלישי

בעל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין העסק שתחייב חשיפת פרטיך;

 • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;

 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

 • אם העסק ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;

 • לצורך גיבוי האתר ו/או תחזוקה שלו על ידי ספקים חיצוניים;

אבטחת מידע

באתר מיושמות מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, בעל האתר לא מתחייב ששירותיו  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם והמשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך.

זכויות נשוא המידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל מנהל האתר בדואר אלקטרוני :   [email protected]

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

דיווח על פגיעה בפרטיות

אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה במסגרת או בזיקה לפעילות האתר, אנא פנה לבעל באתר בעמוד יצירת קשר ופרט בפנייתך את נסיבות הפגיעה כפי שאתה רואה אותה.

בעל האתר יברר את פנייתך וישיב לך תוך זמן סביר מקבלתה.

Scroll to Top